ОУ ХРИСТО БОТЕВ с. Опан

Категория

Училища

Адрес

Опан, Стара Загора, България

Контакти

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Училище, юридическо лице, учебно заведение

 

Адрес на седалище: С. ОПАН, общ. ОПАН

 

Статус: развиващ дейност

 

ЗЛАТИНА ИНДЖОВА - управляващ, длъжност: Директор

 

ОУ "Христо Ботев" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна